Sonja Kovalevsky-dagarna 2013

Fredag och lördag 15-16 november

Sonja Kovalevsky-dagarna riktar sig till gymnasister som är intresserade av matematik. De arrangerades för första gången under Världsmatematikåret 2000 och har sedan dess varit ett årligt evenemang med många nöjda deltagare. Målet med Sonja Kovalevsky-dagarna är att öka intresset för matematikstudier bland ungdomar inför val av högskoleutbildning. Varje gymnasieskola inbjuds att skicka två elever till matematikdagarna. Eleverna väljs bland dem som visar ett levande intresse för ämnet matematik. Rektor och lärare utser deltagarna, helst en kvinnlig och en manlig elev som går sista året i gymnasiet.

Syfte

Sonja Kovalevsky-dagarna syftar till att ge deltagarna

  • en bild av matematikens betydelsefulla roll i vårt samhälle
  • förståelse för matematikens snabba och fortgående utveckling
  • exempel på aktuell forskning i och användning av matematik
  • tillfälle att möta inspirerande förebilder inom utbildning, forskning och näringsliv
  • kunskap om behov och användbarhet av goda matematikkunskaper i ett framtida yrkesliv
  • goda möjigheter att knyta kontakter med likasinnade.

Officiellt syfte och policy för Sonja Kovalevsky-dagarna


Sidansvarig: Peter Anton

Utskriftsversion

Kontaktinformation

Catarina Rudälv
Institutionen för matematik och matematisk statistik

Tel:  090-7865131

Mobil:  070-5281965

Kontaktformulär