Till umu.se

Anna Ivarsson, administratör, personal

Administratör Katalogansvarig Företrädare för lika villkor

Prefekt Robert Johansson
Biträdande prefekt Åke Brännström
Studierektor Catarina Rudälv
Peter Anton
Sara Sjöstedt de Luna
Forskarutbildningen
Studievägledare Berit Bengtson
Basåret
Lars-Daniel Öhman
Programansvarig Christian Engström
Fysik och tillämpad matematik
Håkan Lindkvist
Öppen ingång
Leif Nilsson
Industriell ekonomi
Administratör Anna Ivarsson
Personaladministration
Camilla Gulliksson
Ekonomiadministration
Cecilia Rydberg
Studieadministration, basåret
Elin Wiklund
Studieadministration, ekonomiadministration
Jennie Ohlsson
Studieadministration
Margareta Brinkstam
Ekonomiadministration
IT-ansvarig Mats Johansson
Per Arnqvist
Katalogansvarig Anna Ivarsson
Elin Wiklund
Margareta Brinkstam
Webbansvarig Lars-Daniel Öhman
Margareta Brinkstam
Mats Johansson
Niklas Lundström
Åke Brännström
Arbetsmiljöombud Jennie Ohlsson
Ersättare
Per Bylund
Brandskyddsombud Per Bylund
Företrädare för lika villkor Anna Ivarsson
Lars-Daniel Öhman

Sidansvarig: Anna Ivarsson

Utskriftsversion