Nyheter med anknytning till institutionen

Ny professor: Torulf Palm forskar om formativ bedömning för ökat lärande

2018-06-19
Flera forskningsstudier har visat att formativ bedömning kan leda till avsevärda ökningar av elevers lärande. Torulf Palm studerar hur olika egenskaper hos formativ bedömning påverkar lärande, och vilket stöd lärare behöver för att kunna vidareutveckla sin formativa bedömningspraktik på ett sådant s...

Får EU-medel mot nedisning

2018-06-18
Projektet noICE, NORDIC Icing Center of Expertise, får EU-stöd med 1,9 miljoner euro från Interreg Botnia-Atlantica för att ta fram bättre metoder mot nedisning, ett problem för många industrier och verksamheter. Forskare inom datavetenskap och matematik vid Umeå universitet deltar i projektet.

Han gör modeller av evolutionen

2018-06-01
Matematikern Eric Libby är slagfärdig och har nära till skratt. Vi sitter och samtalar om matematisk biologi och smått filosofiska tankar i Icelabs soffhörna i Naturvetarhuset. Att komma till Umeå är en chans för honom att göra tvärvetenskaplig forskning om mikroskopiskt små organismer och samtidigt...

Ny professor: Åke Brännström forskar om matematik för empiriska vetenskaper

2018-05-28
Matematiska modeller används i allt högre utsträckning inom empiriska vetenskaper för att tolka och förstå komplexa system. Den senaste tidens snabba datorutveckling har också gjort det möjligt att använda mer och mer avancerade modeller, som ofta studeras med en kombination av matematiska metoder o...

P4 Västerbotten: Matematik ska räkna ut var ambulanser behövs

2018-05-23
Matematiker vid Umeå universitet ska räkna ut var ambulanser behövs bäst. Projektet är ett samarbete mellan akutsjukvården i halva landet: Västerbotten, Region Norrbotten, Landstinget Västernorrland, Region Härjedalen, och SOS Alarm. Patrik Rydén är vetenskaplig ledare. – Det kommer kunna användas...

Stort anslag till forskning om flexiblare ambulanssjukvård

2018-05-15
Umeåmatematikern Patrik Rydén och kollegor får nära sex miljoner i anslag från Vinnova och regionförbunden i norr för ett forskningsprojekt som ska skapa förutsättningar för en effektivare och mer jämlik ambulanssjukvård genom att optimera resurserna.

Hittar alternativa lösningar till ekvationer som beror av slump

2018-05-04
Stokastiska partiella differentialekvationer är komplicerade ekvationer som används för att beskriva system som påverkas av slumpmässiga störningar. Det är sällan möjligt att finna exakta lösningar till dessa ekvationer. Rikard Antons avhandling pekar på att effektiva numeriska approximationer är et...

Veckans alumn: Maria säkrade jobbet på Google – utvecklar akustiklösningar

2018-05-02
Ett jobb på Google är drömmen för många unga ingenjörer. För Maria Palmqvist som läst teknisk fysik vid Umeå universitet blev det verklighet för ett år sedan. Nu arbetar hon med utveckling av videokonferenssystemet Google Hangouts Meet.

Nyhetsarkiv


Sidansvarig: Robert Johansson

Utskriftsversion