Till umu.se

För våra studenter

Välkommen till studier i matematik och matematisk statistik!

Kurswebbar och schema

Vi publicerar i normalfallet all information om våra kurser på respektive kurswebb i Cambro. Du hittar dessa via Kurser och Kursutbud i menyn till vänster.

Självregistrering

Om du är anmäld och antagen kan du själv gå in via studentwebben och aktivera din användare och sedan registrera dig på de kurser du är antagen till. Självregistrering öppnas normalt tre dagar före kursstart.

Tentamensanmälan

Anmälan till tentamen görs via studentportalen. Gå in på fliken Mina studier och sedan på Anmälan till tentamen.

Tentamensanmälningar kan göras fr.o.m.:

Ordinarie tenta Då kursperioden startar
Omtenta En månad innan tentamensdatumet
Augustitenta 1 juni

OBS! Anmälan till tenta ska göras senast 10 dagar innan respektive tentamensdatum.

Tentamensscheman

Matematik, augusti 2015
Matematisk statistik, augusti 2015

Matematik, höstterminen 2015
Matematisk statistik, höstterminen 2015

Kurslitteratur

Matematik, höstterminen 2015
Matematisk statistik, höstterminen 2015

Matematik, vårterminen 2015
Matematisk statistik, vårterminen 2015


Sidansvarig: Peter Anton
2015-10-01

Utskriftsversion

Kontaktinformation

Lars-Daniel Öhman
Inst. för matematik och matematisk statistik
901 87 Umeå 

Besöksadress
MIT-huset, plan 3

Kontaktformulär