För våra studenter

Välkommen till studier i matematik och matematisk statistik!

Kurswebbar och schema

Vi publicerar i normalfallet all information om våra kurser på respektive kurswebb i Cambro. Du hittar dessa via Kurser och Kursutbud.

Självregistrering

Om du är anmäld och antagen kan du själv gå in via studentwebben och aktivera din användare och sedan registrera dig på de kurser du är antagen till. Självregistrering öppnas normalt tre dagar före kursstart.

Tentamensanmälan

Anmälan till tentamen görs via studentportalen. Gå in på fliken Mina studier och sedan på Anmälan till tentamen.

Tentamensanmälningar kan göras fr.o.m.:

Ordinarie tenta Då kursperioden startar
Omtenta En månad innan tentamensdatumet
Augustitenta 1 juni

OBS! Anmälan till tenta ska göras senast 10 dagar innan respektive tentamensdatum.

Tentamensscheman

Matematik och matematisk statistik höstterminen 2018

Matematik och matematisk statistik vårterminen 2018

Matematik och matematisk statistik augusti 2018
Om ni inte ser tillfället i Portalen efter den 1 juni kan ni anmäla er via mejl till Jennie Ohlsson. Ange då namn, personnummer och vilken tenta ni vill bli anmäld på. 10 dagar innan gäller även vid detta anmälningsalternativ!
 

Matematik och matematisk statistik höstterminen 2017

Kurslitteratur

Vårterminen 2018

Höstterminen 2017

Vårterminen 2017

Höstterminen 2016


Sidansvarig: Peter Anton

Utskriftsversion

Kontaktinformation

Lars-Daniel Öhman
Inst. för matematik och matematisk statistik
901 87 Umeå 

Besöksadress
MIT-huset, plan 3

Kontaktformulär