För våra anställda

På följande sidor finns länkar till viktiga delar av institutionens dokumentsamling, arbets- och beslutsgrupper samt länkar till universitetsgemensam information för anställda.

Allmän information
Arbetsgrupper
Arbetsmiljöplan 2017
Uppdrag på institutionen
Likabehandlingsarbete
Delegation

Protokoll från möten
Arbetsplatsträffar
Beslutsmöten
Lokal samverkansgrupp

Avtal och policys
Lönekriterier
Lokal tolkning av arbetstidsavtalet

Grundutbildning
Checklista för genomförande av kurs
Anonym examination - Rutiner vid tentamen
Tentamensinformation (till skrivsalen)
Blankett för omprövning av betygsbeslut
Kursvärdering
Planering i TimeEdit
Tjänstgöringsplaner
Regelverk för studentfrågor
Regelverk för utbildning på grund- och avancerad nivå

Forskning
Publikationer i databasen DiVA
Information om resebidrag 
Blankett för ansökan om resebidrag
Arbetsfördelning forskning/forskarutbildning

Forskarutbildning
Sidor för forskarutbildning


Sidansvarig: Robert Johansson

Utskriftsversion

Faktureringsadress svenska fakturor

Relaterad information

Upphandling

Inloggning Aurora

Aurora