......

 
Till umu.se

För våra anställda

På följande sidor finns länkar till viktiga delar av institutionens dokumentsamling, arbets- och beslutsgrupper samt länkar till universitetsgemensam information för anställda.

Allmän information
Arbetsgrupper
Uppdrag på institutionen
Likabehandlingsarbete
Delegation

Protokoll från möten
Arbetsplatsträffar
Beslutsmöten
Lokal samverkansgrupp

Avtal och policys
Lönekriterier
Lokal tolkning av arbetstidsavtalet

Grundutbildning
Checklista för genomförande av kurs
Anonym examination - Rutiner vid tentamen
Tentamensinformation (till skrivsalen)
Blankett för omprövning av betygsbeslut
Kursvärdering
Tjänstgöringsplaner

Forskning/forskarutbildning
Publikationer i databasen DiVA
Instruktioner för publicering i DiVA
Information om resebidrag 
Blankett för ansökan om resebidrag
Regler för att utse handledare
Arbetsfördelning forskning/forskarutbildning
Regler för antagning till forskarutbildning

Övrigt
Personaldagar
Resebidrag övriga (blankett)
 


Sidansvarig: Robert Johansson
2015-05-07

Utskriftsversion

Faktureringsadress svenska fakturor

OBS ny fakturaadress från 1 april 2015: Umeå universitet, Matematik och matematisk statistik
PG1099
737 84 FAGERSTA (referenskod SKALL anges på fakturan) 

Relaterad information

Upphandling

Inloggningar administrativa system

Cambro

CAS

InfoGlue

Lokalbokning

PASS

Portalen

Selma

Beställningsordning

Beställningsordning - lista över personer som får göra beställningar

Beställningsordning - regler och riktlinjer

Beställningsblankett