Till umu.se

För våra anställda

På följande sidor finns länkar till viktiga delar av institutionens dokumentsamling, arbets- och beslutsgrupper samt länkar till universitetsgemensam information för anställda.

Allmän information
Arbetsgrupper
Uppdrag på institutionen
Likabehandlingsarbete
Delegation

Protokoll från möten
Arbetsplatsträffar
Beslutsmöten
Lokal samverkansgrupp

Avtal och policys
Lönekriterier
Lokal tolkning av arbetstidsavtalet

Grundutbildning
Anonym examination - Rutiner vid tentamen
Försättsblad tentamen
Tentamensinformation (till skrivsalen)
Kursvärdering
Tjänstgöringsplaner

Forskning/forskarutbildning
Publikationer i databasen DiVA
Instruktioner för publicering i DiVA
Resebidrag (blankett)
Regler för att utse handledare
Arbetsfördelning forskning/forskarutbildning
Regler för antagning till forskarutbildning

Ett nytt resebidragssystem har införts från och med 2015-01-01. Det nya systemet beskrivs ovan och ersätter de tre tidigare bidragen (publiceringsbidrag, resebidrag och resebidrag för doktorander):

Publiceringsbidrag och resebidrag (t.o.m. 2014-12-31)
Publiceringsbidrag (blankett) (t.o.m. 2014-12-31)
Resepolicy  (t.o.m. 2014-12-31)
Reseansökan (blankett)  (t.o.m. 2014-12-31)
Resebidrag doktorander (t.o.m. 2014-12-31)
Resebidrag doktorander (blankett) (t.o.m. 2014-12-31)

Övrigt

Matematiska kvällar
Personaldagar
Resebidrag övriga (blankett)
Julfest


Sidansvarig: Robert Johansson
2014-12-17

Utskriftsversion

Faktureringsadress svenska fakturor

Umeå universitet, Matematik och matematisk statistik
FE921
838 27 FRÖSÖN (referenskod SKALL anges på fakturan) 

Relaterad information

Upphandling

Inloggningar administrativa system

Cambro

CAS

InfoGlue

Lokalbokning

PASS

Portalen

Selma

Beställningsordning

Beställningsordning - lista över personer som får göra beställningar

Beställningsordning - regler och riktlinjer

Beställningsblankett